“Den business, Den IT zijn zelden een wij”

april 20, 2017
3 min read

 

De brug tussen business en IT. Een flauwe metafoor die onlosmakelijk verbonden is met een afbeelding van de zonovergoten Golden Gate Brigde. Om deze pavloviaanse toestanden achter ons te laten, laten we onze bedrijfsarchitect Steven aan het woord. In dit blogbericht deelt hij zijn visie en de pitfalls van bedrijfsarchitectuur vandaag.  

 

De klant heeft een vraag, het antwoord schuilt in een IT-oplossing. Logischerwijze streven de vragende en de uitvoerende partij in dezelfde richting naar een gezamenlijk doel. Klinkt evident, toch?

 

“Vaak draagt de IT-afdeling van een bedrijf nog steeds een ondersteunende rol. Bedrijven waar IT een volwaardige afdeling is, met een eigen visie en manier van werken, zijn niet vanzelfsprekend. Mijn grote uitdaging als bedrijfsarchitect is bij klanten een klimaat creëren waar een IT-afdeling meedenkt met haar bedrijf en een bedrijf dat de meerwaarde van haar technische achterban kent. Toch zijn “Den business” en “Den IT” zelden een wij.” – Steven.

 

Hoe komt dat die twee partijen nog al te vaak niet hetzelfde pad bewandelen?

 

Een zonneklaar mysterie

Vaak spreken bedrijven en IT’ers een andere taal. Wat voor de ene partij zonneklaar is, is voor de andere een mysterie. Bijvoorbeeld, een accountancybedrijf wil een nieuw boekhoudprogramma.

Voor de boekhouder spreekt het voor zich dat hij met het softwareprogramma activa en aangiftes kan beheren en toegang heeft tot balansen, dagboeken, BTW-aangiften, etc. Ook facturen en bonnen uploaden, betalingen uitvoeren, schuldvorderingen opvolgen, kostenanalyses maken en online communiceren met de klant zijn evidenties.

Wat dagelijkse kost is voor de boekhouder, is een vreemd gegeven voor de IT-afdeling die het boekhoudprogramma ontwikkelt. Niet iedereen denkt op dezelfde manier en heeft dezelfde bagage. Daarom is een juiste vertaalslag essentieel.

 

“Het is belangrijk dat alle partijen dezelfde taal spreken. Daarvoor kijk je naar het ruimer plaatje en zoek je verwantschap tussen alle bouwstenen die je met elkaar verbindt. Het budget en de scope bepalen zijn cruciaal. Maar daarvoor moet je eerst specifieke functionaliteiten en doelstellingen definiëren rekeninghoudend met comptabiliteit van de software, eventuele licenties, mogelijke wettelijke kaders, security, opslag, … Eigenlijk kan je het vergelijken met een octopus. Het kopje staat voor de aankoop van het boekhoudprogramma, de tentakels zijn alle partijen die deze aankoop moeten verwezenlijken. Als ze niet harmonieus samenwerken, zijn het obstakels en kan de ocotopus zich niet voortbewegen.” – Steven

 

De stille dood van het prototype

De bedrijfsarchitect creëert een kijkwijze die iedere partij begrijpt doorheen verschillende projectfases. En dat is niet gemakkelijk, want iedere fase heeft een andere doorlooptijd.

Zo kan een prototypefase na enkele weken afronden, terwijl een ontwikkelmodus zich verspreidt over één of meerdere jaren. De kunst van Enterprise Architectuur is de stille dood van het prototype vermijden en overschakelen naar de implementatie ervan.

Man die voor een passerende metro staat als metafoor voor snelheid versus stilstaan

 

“De uitdaging om de brug te slaan tussen innovatieve concepten van een bedrijf en de dagelijkse modus operandi van haar IT-afdeling is groot. Daarom is het belangrijk dat je realistisch bent. Wat kan met welke budgetten binnen welke tijdspanne en met welke middelen. Bepaal mijlpalen en stel korte-, middellange en langetermijndoelstelling. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk. Vaak kom je als bedrijfsarchitect een project binnen dat reeds in ontwikkelmodus zit en waar weinig aandacht is besteed aan het groter geheel. Dan sta je echt voor een inhaalmanoeuvre.” – Steven

 

Je hoort het: in theorie zijn er veel visies en definities over Enterprise Architectuur, in de praktijk is het vaak roeien met die riemen die je hebt. Luisteren naar de klant en haar noden en werken met de middelen die voorhanden zijn, is alvast een eerste stap in de goede richting.