Integratie in IT: onzichtbaar maar van goudwaarde

januari 18, 2018
5 min read
Het situeert zich ergens tussen front- en back-end, het verbindt de hele boel, maar wat weten we echt over integratie? Wat kan kwalitatieve integratie voor een organisatie betekenen? Is onbekend ook onbemind?

Niet voor lang meer. We zetten integratie in de spotlight, twee professionals schijnen hun licht op integratie en de meerwaarde ervan. Voor technische expertise is Olivier Maurice van Contribute onze aangewezen man, businessinzicht krijgen we van Kurt Schelfhout, business developer bij Bewire. Een dubbele visie op integratie.

 

First things first, waarom überhaupt aan integratie doen?

Olivier: “In eerste instantie: efficiëntie. Een bedrijf gebruikt verschillende softwarepakketten. Dankzij integratie zijn de data in deze pakketten ook voor elk ander programma toegankelijk. Op het niveau van data vermijd je dat gegevens in twee of meer systemen ingevoerd worden, naast de workload verlaagt dat ook de foutenmarge van je gegevens.

Op een hoger niveau: je bouwt technologische bruggen over verschillende niveaus en departementen van een bedrijf, tot voorbij de grenzen van je organisatie. Integratie ondersteunt en automatiseert businessprocessen. Je hebt een gegevensbron en een doel dat je met die gegevens wil bereiken. Van applicatie naar applicatie, naar de back-end in de cloud of ter plaatse, datapipelines tussen bedrijven of hele integratieplatformen, afhankelijk van de data en het doel zal het integratieproces anders verlopen maar doorgaans is er een gelijklopend patroon.”

 

Kurt: ”Bedrijfsvoering is vandaag niet meer hetzelfde als 50 jaar geleden: de levensduur van bedrijven is korter en zelfs gevestigde bedrijven gaan failliet als ze het nalaten digitale innovatie na te streven. In enkele jaren heeft elke sector een digitale exponent gekregen. Apps, digitale toestellen, IoT en andere uitingen van digitale transformatie zijn kansen om je plek op de digitale kar te verzekeren en voor te blijven op de concurrentie.”

 

Waarom is integratie een hot topic?

Kurt: “Dat is voornamelijk zo omwille van de manier waarop bedrijven en disruptieve technologieën de markt benaderen, goede integratie maakt het verschil. Kijk naar Amazon, hét platform voor retailers, op elke verkoop neemt het een procentje, hetzelfde geldt voor Bol.com. Aan de hand van een excellent platform heeft Rabobank zich opgeworpen als expert in credit checks, andere banken betalen hen om van dat platform gebruik te maken. Het is integratie dat deze nieuwe verdienmodellen mogelijk maakt.”

 

Olivier: “Met de opkomst van PAAS, platform-as-a-service, is integratie nog belangrijker geworden. We brengen alle in- en externe integraties samen op een eigen platform. Op het niveau van de databases verbinden we alle systemen. Het platform op zich heeft weinig nut, het faciliteert communicatie doorheen gehele bedrijfsprocessen en monitort fouten, afwijkingen en trends doorheen deze processen. Afhankelijk van de data, toepassingen, messaging of IoT en de combinatie ervan verschillen die platformen sterk tussen bedrijven, maatwerk is altijd vereist.

Die diversiteit is ook het mooie aan integratie, je werkt op verschillende systemen, doorheen hele organisaties. Business, applicaties, infrastructuur, architectuur, je komt met alles in contact, ook dat maakt dat geen enkel project hetzelfde is. Een geslaagde integratieoplossing vervult zijn doel en houdt tegelijk oog voor de sterktes en zwaktes van alle onderdelen in het proces, behandelt de data en gegevens correct en veilig en is voldoende performant om pieken in de workload op te vangen.”

 

Kurt: “Snel inspelen op trends en evoluties vraagt een specifieke mindset, de mogelijkheid om op technologisch vlak mee te zijn en de juiste exposure, intern en naar de buitenwereld. Vooral op vlak van IT is het moeilijk om bij te blijven, bedrijven trappelen ter plaatse in een projectmodus en verliezen zo momentum. Wij geloven dat die één-project-modus plaats moet maken voor een IT-as-a-service model dat de organisatie een potentieel competitief voordeel schenkt en toelaat sneller in te spelen op de markt. Omarm digitale transformatie en connecteer alle beschikbare data in je onderneming op een doordachte manier.

Met herbruikbare componenten breng je de juiste data efficiënt tot bij de juiste personen en reageer je als IT-departement of -organisatie snel op relevante vragen van de businesszijde. In dit model treedt IT op als bewaker van de kwaliteit van die componenten en stimulator voor het hergebruik ervan. Andere departementen maken gebruik maken van deze “IT-as-a-service” en geven opportuniteiten vlotter een concretere invulling. Met de juiste integratieplatformen, API’s en microservices is dit niet enkel een goed idee, maar realiteit. Bedrijven die dat ecosysteem van geconnecteerde data, services en apps opzetten en er mee aan de slag gaan, besparen tot 30% op hun integratiekosten en zijn flexibeler dan de concurrentie.”

 

Zijn bedrijven altijd happig op het integratieverhaal of krijgen jullie ook met tegenkanting te maken?

Olivier: “Integratie ligt soms moeilijk, mogelijk omdat het zich op de achtergrond afspeelt. Een database of back-end-infrastructuur heeft een meer tastbare taak: databeheer en -opslag. En applicaties zijn nodig om te werken. Hoe zit het met de verbinding tussen de voor- en de achterkant? Integratie is niemandsland.

Zeker kleinere KMO’s zien niet meteen de meerwaarde van integratie of hebben er het budget niet voor over. Ze gaan dan zelf aan de slag met de verbindingen in hun IT-structuren. En dat lukt, tot op zekere hoogte, daarna neemt de complexiteit over, loopt alles in de soep en je zit met heel wat meer problemen én kosten dan de initiële opzet van een doordachte integratie.”

 

Kurt: “In eerste instantie bekijken heel wat bedrijven integratie vaak enkel als kost, maar niets is minder waar. Als je op een doordachte wijze een integratiestrategie opzet, is het een motor voor innovatie en digitale transformatie en zelfs een nieuwe bron van inkomsten.

Je hebt in een organisatie een aantal ambassadeurs nodig, mensen die de waarde van zulke projecten inzien en mee aan de kar trekken. Daarnaast bewijzen kleinschalige proof of concepts (POC) of specifieke use cases die waarde ook snel. Eens ze daadwerkelijk de kracht van zulke platformen ontdekken, verdwijnt de weerstand doorgaans redelijk snel.”

 

Reactiesnelheid en changemanagement

Het mag dan onzichtbare IT zijn, integratie wordt enkel belangrijker, zoveel is duidelijk. IoT-sensoren, home automatisation en slimme toestellen sluipen ons leven binnen, businessmodellen staan onder druk. Hoe kan een leverancier nog snel inspelen op dit soort van evoluties, elke dag gewacht is een verlies aan momentum, een dag dat een of meer concurrenten hun voorsprong vergroten.

Integratie verhoogt de interne reactiesnelheid van je organisatie om bij prikkels van de markt snel uit de startblokken te schieten. API-services opzetten als leidraad doorheen je organisatie zet je al op weg, maar het gaat verder dan integratie alleen.

Om als bedrijf ook echt optimale resultaten te bekomen vereist dat een nieuwe mindset, een nieuwe manier van werken, een oefening in changemanagement. Met de vereniging van de technische, organisatorische en strategische expertise ondersteunen we onze klanten bij de aanpak van hun integratievraagstukken.